Ugdymo proceso organizavimas IV g klasės mokiniams nuo 2021 m. gegužės 3 d.

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymas organizuojamas kasdieninio mokymo proceso organizavimo  būdu.

Komentarai įrašui Ugdymo proceso organizavimas IV g klasės mokiniams nuo 2021 m. gegužės 3 d. yra išjungti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami

nuo 2021 m. balandžio 1 d.

  1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metai sukanka 7 metai.
  2. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
  3. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinus vaiko pasiekimus, nustato jo atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.
  4. Reikalingi dokumentai į pirmą klasę:

4.1. prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą (formą galite atsisiųsti Prašymas Dėl priėmimo mokytis į 1 kl. nuo 2021-09-01), nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą;

4.2. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;

4.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

  1. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą   įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Prašymus siųsti el. paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Informaciją apie priėmimą teikiama telefonu 8 380 43 247 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

 

Komentarai įrašui MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS yra išjungti

Psichologo konsultacijos

Komentarai įrašui yra išjungti

Abiturientai jau gali skiepytis!

Kreipkitės  į klasės auklėtoją, kuris patars, kaip tai padaryti  

Ieškokite  informacijos  savivaldybės svetainėje  www.salcininkai.lt

Klauskite savo šeimos gydytojo

Sugrįžkime į mokyklas!

 

Komentarai įrašui Abiturientai jau gali skiepytis! yra išjungti

Gyvasis mūsų gimnazijos žiedas sveikina su Kovo 11-ąja

tinka3-4 klasė

Džiugu, kad mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie kvietimo dalyvauti nuotraukų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai, konkurse. Iš jūsų nuotraukų pavyko sudaryti koliažą – dabartinės situacijos GYVĄ TAUTOS ŽIEDĄ (vienoje nuotraukoje galite palyginti ankstesnių metų Mūsų Žiedą su dabartiniu)

Komentarai įrašui Gyvasis mūsų gimnazijos žiedas sveikina su Kovo 11-ąja yra išjungti

Būkite budrūs- pavojai gali slypėti čia pat!!!

Mieli mokiniai ir jų tėveliai, susipažinkite su informaciniais lankstinukais apie saugų internetą ir dažniausiai nepilnamečių daromus nusižengimus. Būkite budrūs ir neužmirškite, kad pavojai gali slypėti čia pat, namuose ir  internete!!!

Saugaus-interneto-atmintinėANK 2019_Atmintinė moksleiviams-1-page-0

Komentarai įrašui Būkite budrūs- pavojai gali slypėti čia pat!!! yra išjungti

Kūrybinėse dirbtuvės, skirtos Lietuvos gimtadieniui

Vasario 12 d. gimnazijos 5–8, IG-IVG klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje – kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose Vasario 16-ajai „Meilė žmogui ir tėvynei“. Jų metu mokiniai per integruotos tiriamosios kūrybinės veiklos sesijas kūrė dovanas Lietuvos gimtadieniui: 5-6 kl. mokiniai, padedami tėvelių bei mokytojų Jelenos ir Astos, gamino puokštes, kompozicijas iš gamtos, aplinkos daiktų, 7-8 kl. mokiniai rašė meilės laiškus Lietuvai ir apie Lietuvą ( mokytojas Ernestas), o juos versti į anglų kalbą padėjo mokytoja Lena, I-IIg kl. mokiniai padedami mokytojų Aušros ir Justynos prisiminė ir kūrė filmukus apie garsių Lietuvos žmonių/ literatūros veikėjų (Barboros Radvilaitės, Kuprelio ir kt.) meilės istorijas, o III-IVg kl. mokiniai, vadovaujami mokytojų Laimos ir Violetos, ruošė metodinę medžiagą -pranešimus tema „Jie kūrė Lietuvą. Žymūs Lietuvos žmonės“. Visi šios per kūrybines dirbtuves, taip pat per dailės ir technologijų pamokas sukurtos dovanos buvo pristatytos po pamokų vykusiame virtualiame renginyje „Lietuvos gimtadienio šventė“.

Mokytojas Ernestas Vėta

Komentarai įrašui Kūrybinėse dirbtuvės, skirtos Lietuvos gimtadieniui yra išjungti

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

138723106_1790543427776371_2271416054049115919_o 138190539_1790524611111586_8892984287531025062_n 138802295_1790524864444894_2505532398278795661_n

Laisvės gynėjų dienos minėjimas sausio 13 dieną mūsų gimnazijos mokiniams ir mokytojams labiausiai asocijuojasi su gimnazijos kieme degančiais atminimo laužais, spindinčiomis žvakelėmis ant gimnazijos palangių ir gimnazijos bendruomenės vienybe dainuojant E. Masytės ir Just. Marcinkevičiaus dainą „Laisvė“. Šiais metais viskas buvo kiek kitaip – šįkart mūsų gimnazijos mokinių bei mokytojų namų palangės nušvito atminimo žvakelėmis, kuriomis pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę 1991 metų sausio 13-jąją ir taip prisijungėme prie pilietinė akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, o per klasės valandėles ir pamokas, pasižiūrėję dokumentines nuotraukas ir filmus, menančius to siaubingo sausio įvykius, kalbėjome ir rašėme, o kai kurie ir piešė apie laisvę ir šių įvykių svarbą Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų . O mūsų  mažiausieji  savo jausmus ir emocijas svarstydami net ir apie tokius sudėtingus dalykus kaip Lietuva, Laisvė, Gynėjai, Neužmirštuolė, Atminimas išreiškia dažniausiai piešiniais,  kartais ir ant sniego…
Mokytojas Ernestas Vėta
Komentarai įrašui Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra išjungti

Svarbi informacija dėl mokymosi !!!

Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki atskiro sprendimo ugdymas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams (1-4, 5-8; I-IV g klasėms) vyks nuotoliniu būdu.
Gimnazijos administracija
Komentarai įrašui yra išjungti

Informacija apie ugdymą nuo 2021 m. sausio 4 d.

Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Komentarai įrašui Informacija apie ugdymą nuo 2021 m. sausio 4 d. yra išjungti