MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami nuo gegužės 15 d.
1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais  sukanka 7 metai.
2. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
3. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinus vaiko pasiekimus, nustato jo atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.
4. Reikalingi dokumentai į pirmą klasę:
4.1. prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą (formą galite atsisiųsti čia);
4.2. medicinos pažymą;
4.3. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
4.4. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės
tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
5. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą   įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Priėmimas+mokytis+pagal+pradinio+ugdymo+programą Prašymas+Dėl+priėmimo+mokytis+į+1+kl

Komentarai įrašui MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS yra išjungti

Dėl gimnazijos bibliotekos darbo laiko

knygos-5b027f006c935

Mieli “Šilo” gimnazijos moksleiviai,

Norime informuoti, kad nuo gegužės 4 dienos ( pirmadienio) 13.30-17.00 jau dirbs mūsų gimnazijos biblioteka. Norėdami atnešti ar pasiimti knygą turėsite telefonu 867644891 susisiekti su bibliotekininke Ona Balachnina ir ją informuoti, kokią knygą norite pasiimti.Smulkesnę informaciją, kaip pasiimti ar atiduoti knygas, Jums pokalbio metu suteiks bibliotekininkė Ona.

Komentarai įrašui Dėl gimnazijos bibliotekos darbo laiko yra išjungti

MOKINIO ELGESIO TVARKA VAIZDO/GARSO PAMOKŲ METU

unnamed

Susipažinkite su mokinio elgesio tvarka mūsų gimnazijoje vaizdo ir garso pamokų metu. 

Ši tvarka įsigalioja nuo 2020 m. kovo 27 d. ir galioja tol, kol vyks mokymas(is) nuotoliniu būdu. 

Elgesio tvarka vaizdo ir garso pamokų metu

Komentarai įrašui MOKINIO ELGESIO TVARKA VAIZDO/GARSO PAMOKŲ METU yra išjungti

Kaip atsakingai veikti internetinėje erdvėje?

INTERNETAS1

Ateinančios savaitės kelia daug nerimo ir rūpesčių dėl vaikų ugdymo, todėl pasitikėkite MOKYTOJAIS, kurie sistemingai dirba šiomis dienomis, ruošiasi ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu. Nuotolinis darbas jau iššūkis, o jam vykstant susidursime su dar ,,kitais“ iššūkiais. Turime būti pasiruošę.  Norime su visa mūsų gimnazijos bendruomene pasidalinti patarimais, kaip atsakingai veikti internetinėje erdvėje ir kaip reaguoti į kylančius pavojus.

Informacija pradinukams

Patarimai mokiniams

Patarimai tėvams

KARTU MES GALIME DAUGIAU.

Socialinė pedagogė Asta Raulinaitytė

Komentarai įrašui Kaip atsakingai veikti internetinėje erdvėje? yra išjungti

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Komentarai įrašui Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas yra išjungti

Ką veikti per karantiną?

Šiuo sunkiu metu ne tik valstybė, miestai ar mokyklos susiduria su neregėto masto sunkumais, bet ir visa auganti naujoji karta vis dažniau kelia sau klausimą, ką veikti per karantiną? Kaip praleisti šį laiką produktyviai? Vos prieš savaitę kartu su draugais pradėjome galvoti, kaip galėtume tai išspręsti, tad netrukus ėmėmės realių veiksmų – bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe, sudarėme leidinį – sąrašą veiklų paaugliams, apie kurias jie galbūt net nesusimąsto, tačiau galėtų veikti namie.
Leidinį rasite paspaudę:
https://drive.google.com/…/1AtHNqS15ksMCIJidxcX_eezy6-…/view
(Galima parsisiųsti ir dalintis .PDF formatu)
Skaityti plačiau

Komentarai įrašui Ką veikti per karantiną? yra išjungti

Informacija dėl nuotolinio ugdymo gimnazijoje

Už ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu „Šilo“ gimnazijoje atsakinga gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Milda Daukantaitė-Kukė,
Mob. 8 605 50 082,
elektroninis paštas milda.daukantaite@gmail.com

Komentarai įrašui Informacija dėl nuotolinio ugdymo gimnazijoje yra išjungti

Informacija tėvams dėl nuotolinio ugdymo

Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad nuo kovo 30 d., jei bus pratęstas karantinas, visoje Lietuvoje pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas vyks nuotoliniu būdu (Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu). Atsižvelgiant į ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, mokiniai turi būti aprūpinti priemonėmis, reikalingomis nuotoliniam ugdymui(si) sėkmingai organizuoti: interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamuoju, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis. Tėvelių pareiga pasirūpinti, kad vaikas turėtų šias priemones asmeniniam naudojimui. Visa informacija ir instrukcijos, kaip konkrečiai vyks nuotolinis ugdymas, bus pateikta Jums ir Jūsų vaikui iki nuotolinio ugdymo(si) pradžios.
Taip pat primename, kad paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.
Daugiau informacijos apie ugdymo organizavimą karantino metu galite rasti:
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/del-koronaviruso
Tikimės, kad sunkų Lietuvai ir visam pasauliui laiką išgyvensime sėkmingai, draugiškai bendradarbiaudami ir rūpindamiesi vieni kitų saugumu bei mūsų vaikų tobulėjimu.

Gimnazijos administracija

Komentarai įrašui Informacija tėvams dėl nuotolinio ugdymo yra išjungti

Svarbi informacija dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazijos darbo tvarkos nuo 2020-03-16

• Informuojame, kad gimnazija tęsia darbą nuotoliniu būdu.

• Visi mokytojai, klasių auklėtojai bus pasiekiami elektroniniais paštais, nurodytais
http://www.silogimnazija.lt/?page_id=590
• Atnaujinama informacija bus skelbiama tinklalapyje, gimnazijos Faceboook paskyroje, elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas“
• Karantino laikotarpiu gimnazijos darbo laikas 8.00 val. – 17.00 val.
• Į gimnaziją pašaliniai asmenys nėra įleidžiami.
• Visa informacija teikiama:
Tel. (8 380) 43 257 (raštinė) nuo 8.00 val. – 17 val.
Mob. 8 672 02841 (direktorius),
Mob. 8 605 50082 (direktoriaus pavaduotojas ugdymui),
Mob. 8 685 71369 (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams),
Mob. 8 605 37986 (socialinis pedagogas),
el. paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Komentarai įrašui Svarbi informacija dėl Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazijos darbo tvarkos nuo 2020-03-16 yra išjungti

Svarbi informacija!!!

Svarbu!!! Pranešame, kad nuo 2020 m. kovo 13 iki kovo 27 d. mokiniams skelbiamos pavasario atostogos. Detalesnę informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo skelbsime Facebooko paskyroje, per elektroninį dienyną ir klasės auklėtojus.

Komentarai įrašui Svarbi informacija!!! yra išjungti