DĖL GIMNAZIJOJE SKELBIAMO AUKCIONO

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija skelbia viešąjį aukcioną parduoti
gimnazijos turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Parduodamo turto sąrašas ir kita informacija skelbiama tinklalapyje www.silogimnazija.lt .

Aukcionas įvyks 2021 m. spalio 1 d. 09.00 val. gimnazijos pastate adresu: Vilniaus g. 8. Baltoji Vokė. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2021 m. spalio 15 d. 09.00 val. ten pat. Aukciono dalyvių registracija
aukciono diena nuo 8.30 iki 09.00 val.

Parduodamo (nurodyto sąraše) turto apžiūra vyks 2021 m. rugsėjo 28 -30 dienomis,
nuo 9.00 iki 10.00 val.. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrojo aukciono turto apžiūra vyks 2021 m. spalio 12, 13, 14 d.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, sumokant banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT 294010044400306987 AB DNB bankas, banko kodas 40100.
Aukcionų dalyvio mokesčio nėra.

Dėl materialinių vertybių apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams
Romutę Žitkevičę mob. tel.8 68571369 arba elektroniniu paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Direktorė Nijolė Balinskienė

Ilgalaikis turtas aukcionui su kainomis

 trumpalaikio turto sąrašas aukcionui su kainomis

Komentarai įrašui DĖL GIMNAZIJOJE SKELBIAMO AUKCIONO yra išjungti

Edukacinė išvyka į Anykščių kraštą

  Rugsėjo 23 d. mūsų gimnazija organizavo edukacinę išvyką į Anykščių kraštą, į kurią vyko ne tik mūsų 5-8,I-IVg klasių mokiniai, bet ir kaimyninės Elizos Ožeškovos gimnazijos III-IVg kl. mokiniai. Lankydamiesi literatūriniuose A. Baranausko, A. Vienuolio, J. Biliūno muziejuose moksleiviai pagilino lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Pabuvoję Arklio bei Siauruko muziejuose, aplankę Puntuko akmenį ir A. Baranausko apdainuotą Anykščių šilelį ne tik pagilino gamtos ir istorijos žinias, bet ir galėjo pasigrožėti nuostabia Anykščių gamta… . O kur dar pramogos rogučių pramogos ant Kalitos kalno… Žodžiu, įtempta, darbinga ir labai naudinga diena, praplėtusi mokinių akiratį ir pagilinusi jų kritinio mąstymo, sociokultūrines kompetencijas…
Mokytojas Ernestas VėtaIMG_20210923_163908 IMG_20210923_131058
Komentarai įrašui Edukacinė išvyka į Anykščių kraštą yra išjungti

Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės

241127523_1966279490202763_8317766611102486461_n 241137930_1966279720202740_11954271468204721_n

Komentarai įrašui Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės yra išjungti

Azartinių lošimų prevencija gimnazijoje

Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazija dalyvauja VšĮ „Fitonika“ vykdomajame Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projekte – „Azartinių lošimų prevencija ugdymo įstaigų bendruomenėse“. Projekto tikslas – pateikti informaciją ir ugdyti nuostatas apie priklausomybę lošimams kaip pavojingą ligą ir socialinę problemą, atskleisti jos realias pasekmes vaikams, jaunimui jų tėvams bei pedagogams.

Dalyviai: 1-4, 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželis-gruodis.

sveikatos_fondas_logotipas_naudojamas (1) (1) FITONIKA_plakatas_A1

Komentarai įrašui Azartinių lošimų prevencija gimnazijoje yra išjungti

Paskutinio skambučio šventė

IMG_8458

  Gegužės 21 d. mūsų gimnazijoje nuskambėjo Paskutinis skambutis dar vienai mūsų abiturientų laidai. Ypatingai laidai, paskutinius pusantrų metų besimokiusiai kiek kitokiu, nuotolinio mokymosi, būdu. Kaip tai padėjo siekti gerų rezultatų, pamatysime vasarą sužinoję brandos egzaminų rezultatus, bet faktas, kad pirmas didelis žingsnis žengtas – visas septynetas pažangus ir galės savo jėgas išbandyti brandos egzaminų sesijoje. Kaip pabrėžė Paskutinio skambučio šventėje kalbėję dalyviai – klasės auklėtoja Violeta, mokytojai Aušra ir Ernestas, gimnazijos direktorė Nijolė Balinskienė – ši klasė visada išsiskyrė dideliu draugiškumu ir vienybe, ką galima buvo pastebėti jau nuo pradinių klasių, o tai ir visų jų gimnazijoje išsiugdytos žmogiškosios vertybės taps jiems tvirtu pagrindu tolimesniame gyvenimo kelyje.
Sėkmės brandos egzaminuose ir tolimesniame gyvenime!
Komentarai įrašui Paskutinio skambučio šventė yra išjungti

Žavėjimosi augalais diena

Nuo 2012-ųjų kasmet gegužės 18 dieną minima Tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Šventę iniciavo Europos augalų tyrimų asociacija (European Plant Science Organization, EPSO). Diena minima visose pasaulio šalyse. Ji skirta pagerbti ir saugoti Žemėje augančioms augalų rūšims. MŪSŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI VISĄ SAVAITĘ ŽAVĖJOSI AUGALAIS, O GRAŽIAUSIOMIS NUOTRAUKOMIS DALINASI SU VISA GIMNAZIJOS BENDRUOMENE.

Komentarai įrašui Žavėjimosi augalais diena yra išjungti

Ugdymo proceso organizavimas IV g klasės mokiniams nuo 2021 m. gegužės 3 d.

Nuo 2021 m. gegužės 3 d. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymas organizuojamas kasdieninio mokymo proceso organizavimo  būdu.

Įsakymas

Komentarai įrašui Ugdymo proceso organizavimas IV g klasės mokiniams nuo 2021 m. gegužės 3 d. yra išjungti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami

nuo 2021 m. balandžio 1 d.

  1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metai sukanka 7 metai.
  2. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.
  3. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinus vaiko pasiekimus, nustato jo atitiktį pirmajai klasei mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.
  4. Reikalingi dokumentai į pirmą klasę:

4.1. prašymas mokytis pagal pradinio ugdymo programą (formą galite atsisiųsti Prašymas Dėl priėmimo mokytis į 1 kl. nuo 2021-09-01), nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą;

4.2. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;

4.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

  1. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą   įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Prašymus siųsti el. paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Informaciją apie priėmimą teikiama telefonu 8 380 43 247 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

 

Komentarai įrašui MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS yra išjungti

Psichologo konsultacijos

Komentarai įrašui yra išjungti

Abiturientai jau gali skiepytis!

Kreipkitės  į klasės auklėtoją, kuris patars, kaip tai padaryti  

Ieškokite  informacijos  savivaldybės svetainėje  www.salcininkai.lt

Klauskite savo šeimos gydytojo

Sugrįžkime į mokyklas!

 

Komentarai įrašui Abiturientai jau gali skiepytis! yra išjungti